Nieuws
Handelaars mogen extra open blijven

11 okt 2021

Handelaars mogen extra open blijven

In de aanloop naar het eindejaar en tijdens de eindejaarsperiode zelf, kunnen Hoeilaartse handelaars ervoor kiezen om al dan niet extra open te blijven. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarvoor een afwijking op de wetgeving toegestaan.


De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die bepaalde sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt (de wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van 10 november 2006).Het college van burgemeester en schepenen maakt gebruik van zijn bevoegdheid om op vraag van de handelaars, in dit geval de raad voor lokale economie, afwijkingen op deze wet toe te staan. De collegebeslissing houdt concreet in dat alle handelaars op het grondgebied van Hoeilaart tot 2 januari 2022 vrij hun openingsuren en wekelijkse rustdag mogen aanpassen, rekening houdende met de wettelijk toegestane afwijkingen van maximum 15 dagen per jaar.De handelaars dienen hun klanten van eventuele wijzigingen zelf op de hoogte te brengen.

Cookies

Deze website kan cookies gebruiken waarmee je jouw ervaring op onze site kunt personaliseren, ons kunt vertellen welke delen van onze website je hebt bezocht en ons inzicht geeft in het gebruikersgedrag, zodat we het gebruiksgemak, onze communicatie en onze producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen rond te surfen op onze website en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om derden te laten weten of u via een derde naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription