De Logopraktijk Logo

De Logopraktijk

Logopedie, orthopedagogie, audiologie en studiebegeleiding

Logopedie voor kleuters, lagere schoolkinderen en volwassenen: leerstoornissen, taalstoornissen (ook bij meertaligheid), fonologische en articulatieproblemen, neurologische problemen, myofunctionele stoornissen, stotteren en gehoorproblemen.

Orthopedagogie: opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding, training in het omgaan met faalangst, training van sociale vaardigheden en assertiviteit, ondersteuning bij gedragsproblemen, ondersteuning bij ontwikkelingsstoornissen, ondersteuning bij aandachts- en concentratieproblemen, advisering van leerkrachten.

Audiologie: hoortoestellen, afname gehoortest, gehoorbescherming en preventie.

Studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding, bijles.

Cookies

Deze website kan cookies gebruiken waarmee je jouw ervaring op onze site kunt personaliseren, ons kunt vertellen welke delen van onze website je hebt bezocht en ons inzicht geeft in het gebruikersgedrag, zodat we het gebruiksgemak, onze communicatie en onze producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen rond te surfen op onze website en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om derden te laten weten of u via een derde naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription